Бібліотека - невід'ємна складова навчального закладу. Заснована жовтня 1974 року.    Розташована на першому поверсі. Вона складається з абонементу,з читального залу на 24 посадочних місця та книгосховища (для художньої літератури та підручників).

 

Бібліотека - море книг.

Бібліотека - храм науки...

Переступайте наш поріг.

Беріть скарби нетлінні в руки!

Нема прекрасніших доріг,

Ніж в цей вселюдський храм науки.

 

П.Гоць

Робота шкільної бібліотеки спрямована на вирішення таких завдань:

  • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;
  • виховання учнів на високих зразках світової та вітчизняної культури, формування на цій основі національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як до головного джерела знань;
  • виховання в учнів інформаційної культури та культури читання;
  • розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;
  • сприяння самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою, інформацією;
  • піднесення на якісно новий рівень бібліотечної справи з тим, щоб кожен учень оволодів основами бібліотечно-бібліографічних знань.